ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

พยากรณ์พื้นที่ฝนตกและทิศทางพายุ ในช่วง 23-29 กันยายน 2555

รูปภาพของ csomporn


ข้อมูลพิจารณาจาก GFS Model
ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง 24-29 ก.ย. 2555 โดยเฉพาะในช่วง 27-29 ก.ย. โดยฝนอาจจะเยอะสุดในวันที่ 28 ก.ย. ครับ ดังนั้นเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ตามบริบทที่จะได้ฝนจากฝั่งอันดามันที่ตกไล่มาเรื่อยๆ (เคลื่อนที่จากฝั่งอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทย ดังที่ผ่านๆ มา อาจจะมีโอกาสเกิดลมแรงอย่างที่ผ่านมาอีกได้เช่นกัน)

แนวโน้มพายุทั้ง 3 ลูกในแปซิฟิก จะมีเป้าหมายเคลื่อนไปยังทางประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 ลูกครับ (อย่างไรก็ติดตามเพื่อเรียนรู้เป็นกรณีศึกษาไปร่วมกันครับ) พายุเจลาวัตอาจจะส่งผลต่อภาคใต้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้น เราก็จะได้รับฝนในช่วงดังกล่าวมากขึ้นด้วย และร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยก็จะทำให้ภาคอื่นได้รับฝนเพิ่มเติมเช่นกัน มากหรือน้อยตามบริบทการเปลี่ยนแปลง

http://www.youtube.com/watch?v=a-3EzOv9KS4&feature=youtu.be

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมแล้วหรือยังครับสำหรับหน้าฝนนี้???