ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 23-30 พ.ค. 2556

รูปภาพของ csomporn

Weather and Rainfall Forecast : 23-30 May 2013
คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 23-30 พ.ค. 2556
ด้วยโปรแกรม UGrib จากโมเดล GFS