ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ข้อมูลสภาพอากาศ และพายุโซนร้อน BEBINCA ในช่วง 21-28 มิถุนายน 2556

รูปภาพของ csomporn

Weather Information and TS-BEBINCA : 21-28 June 2013
ข้อมูลสภาพอากาศ และพายุโซนร้อน BEBINCA ในช่วง 21-28 มิถุนายน 2556
จากโมเดล GFS ด้วยโปรแกรม Ugrib

http://www.youtube.com/watch?v=NsPv9i8CkcA&feature=youtu.be