ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ดูเมฆฝนย้อนหลังจากภาพดาวเทียม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

ยินดีต้อนรับสู่การเฝ้าระวังภัยพิบัติ

รับสมัครอาสาสมัครช่วยป้อนข้อมูลระดับน้ำท่วม ขอบคุณมากครับ

 

NN3.0+ or MSIE4.0+ is is required for the player to work...

แสดงภาพ เคลื่อนไหวของภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

[jsMoviePlayer]

ปุ่มควบคุมภาพ

ภาพแรก สุด-ภาพล่าสุด
กำหนดภาพ เคลื่อนไหว
ปรับความ เร็ว
เลื่อน ไป-กลับ

MTSAT Cloud Animation by PBWatch.NET
Credits to : Thai Marine Meteorological Center and
http://mscweb.kishou.go.jp

MTSAT Cloud Animation by PBWatch.NET
Credits to : Thai Marine Meteorological Center and
http://mscweb.kishou.go.jpดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น