ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 22-28 พ.ย. 2555

รูปภาพของ csomporn

Weather and Rainfall Forecast: 22-28 Nov 2012
คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 22-28 พ.ย. 2555 ด้วยโปรแกรม UGrib จากโมเดล GFS