ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

การพยากรณ์อากาศ พื้นที่ฝนตก และพายุ ในช่วง 2-9 ธ.ค.2555

รูปภาพของ csomporn

Weather, Rainfall and Storm Forecast:2 - 9 Dec 2012
การพยากรณ์อากาศ พื้นที่ฝนตก และพายุ ในช่วง 2-9 ธ.ค.2555
โดยโปรแกรม Grib.US จากโมเดล GFS