ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

แนวโน้มสถานการณ์อากาศและแนวโน้มที่จะเกิดพายุในช่วง 7 -10 พ.ย.2557

รูปภาพของ csomporn

แนวโน้มอากาศและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของ ..ว่าที่พายุ...ในช่วง 6-12 พ.ย. (แนวโน้มเกิดพายุ 8-14 พ.ย.) โปรดพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุก จากแบบจำลอง GFS Model ด้วยโปรแกรม GRIB.US
http://www.youtube.com/watch?v=YlJSwpaeTDI&feature=youtu.be